•  

การช่วยตัวอ่อนออกจากเปลือก (Assisted Hatching)

มีปัจจัยนานาประการที่ส่งผลต่อโอกาสในการตั้งครรภ์จากการรักษาด้วยวิธี IVF แบบธรรมดาหรือ ร่วมกับวิธีการอื่นๆ อย่างไรก็ตามมีปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่ออัตราความสำเร็จในด้านลบที่ทราบกันดี นั่นคืออายุของฝ่ายหญิงที่เพิ่มสูงขึ้น แต่ปัจจัยด้านอื่นๆที่อาจส่งผลกระทบต่ออัตราความสำเร็จนั้นยังไม่ทราบแน่ชัด กระบวนการเจาะออกจากเปลือกของตัวอ่อนนั้นดูเหมือนจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เกี่ยวข้อง ตัวอ่อนนั้นจะต้องเจาะออกมาจากเปลือก (Zona pellucida) ก่อนจึงจะทำการฝังตัวได้ แม้ว่ากลไกที่แท้จริงเกี่ยวกับการเจาะออกจากเปลือกของตัวอ่อนนั้นยังไม่ทราบแน่ชัดทั้งหมด แต่เชื่อว่าเกี่ยวกับการสร้างสารประกอบต่างๆ จากตัวอ่อนเอง และ/หรือ จากเยื่อบุโพรงมดลูก ซึ่งจะช่วยละลายเปลือกของตัวอ่อน และการที่ตัวอ่อนระยะบลาสโตซิสท์จะหดและขยายตัวซ้ำๆ จนกระทั่งเปลือกของตัวอ่อนแตกออก ซึ่งเป็นไปได้ที่จะเกิดการล้มเหลวในกระบวนการเจาะออกจากเปลือกดังกล่าว จึงเป็นเหตุให้ไม่เกิดการฝังตัวของตัวอ่อน การสังเกตรูปแบบของการเจาะออกจากเปลือกของตัวอ่อน นำไปสู่การช่วยเจาะรูที่เปลือก Zona pellucida ซึ่งจะช่วยให้ตัวอ่อนสามารถเจาะออกได้มากขึ้น และมีอัตราการฝังตัวได้สูงขึ้น ปัจจุบันวิธีการช่วยตัวอ่อนออกจากเปลือก (Assisted hatching) นี้ได้ถูกศึกษาโดยนักวิจัยจำนวนมาก เพื่อที่จะประเมินผลในการนำมาประกอบการรักษาภาวะมีบุตรยากและผู้ป่วยกลุ่มใดที่จะได้รับประโยชน์จากวิธีการนี้

การคัดเลือกผู้ป่วย

ความสัมพันธ์ของความหนาของ Zona pellucida กับความผิดปกติในการเจาะออกจากเปลือกของตัวอ่อนแสดงให้เห็นว่าเมื่อเปลือกของไข่ชั้น Zona pellucida มีความหนามากกว่า 15 μm ตัวอ่อนจะเกิดการฝังตัวได้น้อยกว่าพวกที่มีความหนาของ Zona pellucida น้อยกว่านั้น อย่างไรก็ตามการเลือกที่จะทำการช่วยการออกจากเปลือกของตัวอ่อน (Assisted hatching) อาจทำให้แก่ผู้ป่วยที่ทำการรักษาทุกราย หรือทำการเลือกผู้ป่วยที่เหมาะสมเท่านั้น เนื่องจากเชื่อว่าการออกจากเปลือกของตัวอ่อนเองตามธรรมชาติยังสามารถเกิดขึ้นได้

เทคนิคในการช่วยตัวอ่อนออกจากเปลือก

การทำจุลหัตถการเจาะรูที่เปลือกเพื่อการช่วยตัวอ่อนออกจากเปลือกนั้นสามารถกระทำได้ตั้งแต่วันที่ 3 หลังจากที่มีการเจาะไข่ ซึ่งระยะวันที่ 3 นี้ตัวอ่อนจะมีจำนวนเซลล์ประมาณ 6 เซลล์หรือมากกว่า เหตุผลที่ทำการเจาะรูที่เปลือกของตัวอ่อนให้ช้าออกไปจนถึงกระทั่งอย่างน้อยวันที่ 3 นั้น เนื่องจากในระยะนี้จะเริ่มมีการสร้างการยึดเหนี่ยวระหว่างแต่ละเซลล์เข้าด้วยกันแล้ว จึงช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียเซลล์ของตัวอ่อนหลังจากที่มีการเจาะเปลือกให้แล้ว แต่สำหรับระยะที่ดีที่สุดในการช่วยตัวอ่อนออกจากเปลือกคือระยะที่ตัวอ่อนเจริญเติบโตเต็มที่และมีความพร้อมที่จะออกจากเปลือกเพื่อฝังตัวในโพรงมดลูกของแม่ หรือตัวอ่อนระยะวันที่ 5 ซึ่งเจริญเติบโตเป็นบลาสโตซิสท์แล้ว และการใส่ตัวอ่อนจะทำในวันเดียวกันหลังจากที่มีการเจาะรูที่เปลือกให้แล้ว

การเจาะรูที่เปลือกของตัวอ่อนด้วยเลเซอร์ (Lasers)

การใช้เลเซอร์จะช่วยให้สามารถควบคุมระดับความลึกและขนาดของรูที่เจาะบนเปลือก (Zona pellucida) ได้ดีขึ้น เลเซอร์สามารถช่วยในการทำให้เปลือกบางลง หรือทำให้เกิดรอยกรีดบนเปลือกได้อย่างสมบูรณ์ และปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบเลเซอร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีก เลเซอร์ซึ่งช่วยทำให้เปลือกบางลงนั้นกล่าวได้ว่าเป็นวิธีการซึ่งเป็นธรรมชาติมากกว่าเลเซอร์ที่ใช้เจาะรูที่เปลือก เนื่องจากจะทำให้ตัวอ่อนระยะบลาสโตซิสท์นั้นได้มีการหดขยายตัวเองเช่นเดียวกับที่พบในการเจาะออกจากเปลือกตามธรรมชาติของตัวอ่อน

สรุป

การช่วยตัวอ่อนออกจากเปลือกนั้นเป็นหนึ่งในหลายๆวิธีการที่พยายามที่จะช่วยให้อัตราการตั้งครรภ์ในการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยวิธี IVF นั้นดีขึ้น การใช้เลเซอร์เจาะรูที่เปลือกนั้นจะช่วยให้สามารถทำการเจาะรูที่เปลือกของตัวอ่อนได้อย่างแม่นยำ ซึ่งผลดีที่ได้คือการเจาะรูที่ขั้วของตัวอ่อนในตำแหน่งที่เหมาะสมจะช่วยให้ได้ผลดีที่สุด ประเด็นอื่นๆได้แก่ ผู้ป่วยทุกรายควรได้รับการช่วยเหลือให้ตัวอ่อนออกจากเปลือกหรือไม่ หรือควรกระทำเฉพาะในผู้ป่วยที่ได้รับคัดเลือกมาแล้วว่ามีข้อบ่งชี้ที่เหมาะสมเท่านั้น

 
Eng Thai

ทราบข่าวสาร และ Promotion ก่อนใคร

คลิก"ถูกใจ" ก่อนเลยค่ะ

 
 
VDO ความรู้โดยแพทย์
 • แบบประเมินความเครียด
 • แบบประเมินภาวะมีบุตรยาก
 •  
   

  Perfect Woman Institute : BLASTOCYST | IVF | มีบุตรยาก |เนื้องอกมดลูก | ร่วมงานกับเรา

  Perfect Woman Institute
  info@perfectwomaninstitute.com
  2123/1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
  โทร : 02 716 7001 แฟกซ์ : 02 716 7004

  Perfect Woman Institute is established to ensure the highest health standard for women in Thailand
  www.perfectwomaninstitute.com
   
   
  Google PageRank Checker facebook twitter You Tube flickrPerfectwomaninstiute.com Share