แบบสอบถามนี้ใช้เพื่อวัดว่าท่านเป็นผู้มีบุตรยากหรือไม่

   

1.  อายุของผู้หญิง

  มากกว่า 35 ปี

2. ท่านมีความพยายามในการมีบุตรมานานกว่า

6 เดือน ถึง 1 ปี
  1 ปีขึ้นไป

3. ท่านมีเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมออย่างน้อย สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง โดยไม่มีการคุมกำเนิด

  ไม่ใช่
   
 
Contact us
คลินิกเวชกรรม แฟมิลี่เฮลท์
(สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่)
2123/1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Email : info@perfectwomaninstitute.com
TEL : 02 716 7001
FAX : 02 716 7004
ติดตามเราบน 
ลงทะเบียนรับข่าวสารจากเรา